יום שני, 22 בספטמבר 2008

לפני התחלה

....אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני,ומאות בשנים או גם משעת בריאת העולם הנה הדבר שצריך להתברר או להיתתקן מחכה לאותה נשמה שתבוא לבררו ולתקנו,וגם הנשמה הזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה. (היום יום... אלול ג')

הבלוג יופעל ב-1/10
(:

Monday, September 22,


Before the Launch


"...each particular soul must purify and improve something specific in a particular place. For centuries, or even since the world's creation, that which needs purification or improvement waits for this soul to come and purify or improve it. The soul too, has been waiting - ever since its emanation and creation -- for its time to descend, so that it can discharge the tasks of purification and improvement assigned to it." (Hayom Yom, the Daily quote, Elul Gimel, third day of the month of Elul.)

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory. http://www.chabad.org/dailystudy/hayomyom

The blog will be activated on October 1.