יום שני, 6 באוקטובר 2008

5/10/2008 - תפארת


פעולה:טיול ברחבי האוזן,בת"א וירושלים,נושא על גופי שני רמקולים ,מגבר,מצבר,ונגן mp3.

בכל עיר אני משמיע קולות רחוב שהוקלטו בעיר האחרת.

-הטיול בתל אביב לווה בקולות משוק "מחנה יהודה" בירושלים
-הטיול בירושלים לווה בקולות מקניון גן העיר בתל אביב.

את הטיול בתל אביב,בוקר ,תיעדו בווידאו:יואב שביט ,גידי סמילנסקי.
את הטיול בירושלים ,ערב,תיעדו בווידאו:מתן ישראלי,דניס משקביץ'.הפעולה היום היתה תנועה נימרצת ,מכוונת היטב,אל שום מקום.
הגוף מקיים תחושה בהירה של חיתוך החלל,שיוט בתוכו,כשהיעד איננו גיאוגרפי,פיזי.
היו ,בכל עיר,סימנים מעטים שחשבתי לעבור לידם,אולי להעצר(בחלק מהמיקרים גם הגעתי)
אבל המשמעות של התנועה היתה אחרת:
האקספרסיה של ה"מוזיקה",הנינוחות שלי, התיקשורת הטובה עם המציאות סבבי שאני מפר את שלוותה(?).
התחושה של הליוי על ידי המתעדים אותי השרתה עלי רוגע,פשטות.מציאותו של עד ידוע ורצוי.(בפעולות הקודמות לזו,התיעוד נעשה ע"י הנחת המצלמות)


תפארת היום עבורי היתה צומת של תחושות לגבי הסיפור שאני משרטט .הבנות של יחס ביני, בינו ובין המקומות שבחרתי לעבוד בהם,ומשמעות(חיובית,להבדיל מהעיפות) של האינטנסביות ככוח,ככיוון.אינטנסביות כהעצמה.ה"אוזנים" כמקום,חלל,מתבהרות לי,מתידדות .

מתממשות אט אט ,כמו הפנים המתעצבות של הנער בצמיחתו אל בגרותו.

Monday, October 6, 2008–10–15
Beauty 5/10/2008
Action: walking through the Ear Zones in Tel Aviv and Jerusalem, wearing two speakers, a sound receiver, a battery, and an MP3 player.
In each city, I play the street noises recorded in the other city.
The Tel Aviv walk was accompanied by the sounds of Jerusalem's Mahane Yehuda market [a famous, bustling market known for its plenitude, variety, and loud peddlers' calls]; the Jerusalem walk was accompanied by sounds from Gan Ha'ir, a shopping mall adjacent to Tel Aviv's municipality.
The TA tour, which took place in the morning, was documented on video by: Yoav Shavit, Gidi Smilensky. The Jerusalem walk, which took place in the evening, was documented on video by: Matan Yisraeli, Denis Mashkevitz.
Today's action was vigorous and highly directed at nowhere in particular. The body [my body] maintains a clear sensation of carving space, sailing through it with no geographic or physical destination.
In each city there were several spots or marks I meant to pass by, or stop at (in some cases I actually did), but the meaning of the movement was something else: the expressivity of the "music," my effortlessness, the ease of my communication with the reality around me while I disturbed its natural composure (?). The company of those documenting the work induced simplicity and calm, generated by the presence of known and desirable witnesses. (previous actions were documented by unmanned cameras placed at various angles to the performance.)
For me, the beauty of the day emerged from the intersection of sensations regarding the story I'm drafting. New understandings regarding the relationship between me, this story, and the places I chose to work from. The positive meaning of working intensively as a force and direction in itself (rather than something that just generates exhaustion). Working intensively is empowering.
The Ear Zones as places, environments, grow clearer, friendlier. Come into focus slowly, like the emerging features of an adolescent boy on his way to maturity.