יום שלישי, 7 באוקטובר 2008

נצח - 6ֿ/10/2008

פעולה:עמידה בעינים עצומות.
ירושלים - תל אביב

נצח הוא מושג גדול,נירחב,כמעט לא אפשרי להכלה עבורי.
איפשהוא,כשאני צריך להיתמודד עם ההבנה שלו,אני מקבל את התחושה של חוסר ממשות.
בצורה מסוימת אני יכול להגיד שאני מאמין קטן ב"נצח".
בהבנתי,הכל זורם והמילה הזו "מיתנגדת" להבנה הזו.
(הדרך היחידה שאני יכול להיזדהות עם "נצח " היא במובן של הישתנות ,זרימה,מטמורפוזה.המוות והלידה מחדש,
שהפרשנות הסבירה למילה,לפי ידיעתי,שונה.)

בדרך לתל אביב מירושלים,בשער הגיא אחרי הירידות, היתפוצץ לי הגלגל השמאלי אחורי(פיצוץ חזק,הרכב מיטלטל,אני מאט יורד לשולים ועוצר.)פעם ראשונה שזה קורה לי.החלפתי צמיג,נשמתי עמוק,והמשכתי הלאה אל המשימות של היום.
העולם מדבר אילנו בשפתו, במדויק.ללא היסוס. הדיאלוג הפנימי שלי לגבי הנצח היתעשר באותו רגע אל מוצקות ההבנה של הזמניות הגדולה של המציאות שלי כאן.
הבנת הפריכות,והפגיעות שמקופלת בכל רגע והתודה הגדולה על כל נשימה שממשיכה ומיתקיימת.


TUESDAY, OCTOBER 7, 2008

Victory (Infinity) 6/10/2008


Action: standing with my eyes shut, Jerusalem, Tel Aviv.

Infinity is a large concept, an expanse, almost impossible to comprehend.


Somehow, when I must contend with trying to understand it, I get a feeling of un-reality. I might say I'm a small believer in "infinity."

To my mind, everything flows, and the idea of infinity "opposes" that understanding. (The only way I can identify with "infinity" is if it is understood as continuous change, metamorphosis, death and rebirth. As far as I know, this isn't the usual understanding.)


On the way from Jerusalem to Tel Aviv, after the downhills (in a region called Sha'ar Hagai, or the Gate of the Valley), my left rear tire blew up. (A strong boom, the car rocks some, I slow down, get off the road and stop.) First time ever for me. I changed the tire, breathed deeply, and went on to face the day's tasks. The world (reality, perhaps) speaks to us in its language, precisely, without any hesitation. My internal dialogue regarding "infinity" was nourished at that moment by the solid understanding of the deeply temporary quality of my presence here. I experienced the frangibility and vulnerability folded within every moment, and the gratitude for every breath, for the continuity of existence.