יום שישי, 3 באוקטובר 2008

בינה-2/10/2008

מאוחר בלילה,היום הזה מתארך לו אל[כמעט]היום שיבוא,העבודה על החומרים שנאספו היום, הקלטות של קולות ה"אוזן", [דרך מיקרופון ואוזניות טובים], ובמקביל הרצון/צורך להיתבונן במסך הקטן של המצלמה,גורמים לי לעירפול קל בהבנה את המיתרחש,באורינטציה של הסובב.
החוויה של הקשבה גורמת לריכוז פנימי גדול[בדר"כ עוצמים עינים או בוהים במשהוא].
כשהיא מלווה בשיטוט במרחבים שמלאים באנשים וחפצים,אני מוצא את עצמי מחייך הרבה חיוכי היתנצלות קטנים.
גם בירושלים וגם בתל אביב,השיטוט מסתיים בישיבה ארוכה ,מלאת פליאה,על כמה אני,ביומיום הקורה לו מאליו של חיי

שומע
כלכך
מעט

פעולה:הקלטה וצילום ברחבי האוזנים בת"א וירושלים

אני בוחר לא לצרף צילום ליום הזה,

אולי,אפשר לדמיין במקום,

[איש עם מקרופון ואוזניות,וחיוך קטן]

Understanding 2/10/2008
Late at night, the day extends itself almost unto tomorrow. Work on materials gathered today, recordings of the sounds of the Ear Zone(s) [using a good microphone and ear phones] and the wish/need to look at the camera's small screen create a gentle blurriness when it comes to understanding events. My orientation is disoriented.
The experience of listening brings on a strong, inward concentration [normally we shut our eyes or stare out into space.
When the listening takes place while wandering through places full of people and things, I find myself smiling many small apologetic smiles.
Both in Jerusalem and in Tel Aviv this wandering ends up with my sitting still for a long while, full of wonder at how, in the taken-for-granted dailyness of my life
I hear
Ever
So little
Action: recording and video-work throughout the ear zones in Tel Aviv and Jerusalem
I choose not to accompany today's action by any visuals
One can use one's imagination
[a man with a microphone, earphones and a wry smile]
.