יום רביעי, 1 באוקטובר 2008

חוכמה - 1/10/2008

הפעולה כביכול פשוטה,צייר וקפוץ
,אבל
איכשהוא הכל היה כבד,יום שני של חג,איזה מלאות עיפה מפוזרת של יותר מדי אוכל וביקורי משפחה מסביב.
אני עצמי הרגשתי מוזר לרגע עם כל העניין
מה לי מקפץ בתוך עבודות בילתי מפוענחות?ומדוע?

החלתתי לצמצם,
פעולה אחת בי"ם,ליד קפה נוקטורנו הסגור
ואחת בת"א מחוץ ל"אוזן"[לתת מנוחה למר רבין ז"ל]לצאת לרגע מחוץ לגבולות העבודה שלי

השלט "כל העולמות ישתנו..."
שמוצב ליד ביתן הלנה רובינשטיין[יבורר שמו של היוצר,ויעודכן] עשה לי את זה בטריפיות שלו
מין בדיחהֿֿ/פירסומת מוצבת ברישול, דוברת
הדיי משיחיות עכשוית

פעולה:ציור תבנית קלאס/"הסולם" בגיר על המדרכה.משחק קלאס אל משבצת ה"חוכמה".
ירושליים - תל אביב


Wednesday October 1 2008

WISDOM 10/1

The action, seemingly simple, draw and skip but somehow everything was weighed down, the second straight day of the New Year holiday, full and foggy after too much food and too many family visits all around.
I suddenly felt odd with the whole thing
Why am I hopping around these undeciphered projects? What for?

I began to minimize.
One action in Jerusalem near the closed Nocturno Café.
One in Tel Aviv beyond the Ear Zone [giving a break to our deceased leader Yitzhak Rabin, May his Soul Rest in Peace] stepping out of the boundaries of my project for one moment.

The Sign: All Forces Will Be Transformed
Placed near the Helena Rubinstein Pavilion of the Tel Aviv Museum
(the artist's name will be found and updated) worked for me, with its acid trip quality. A joke or a carelessly placed advert, echoing of contemporary Messianic visions...

The action: drawing a sidewalk chalk board in the shape of The Ladder, playing to reach the square named: Wisdom. Jerusalem, Tel Aviv.