יום חמישי, 9 באוקטובר 2008

יסוד ומלכות - 8/10/2008
החלטתי[מראש]שאני לא עובד ברחובות[למרות הפתוי]ביום הכיפורים.
הפעולה של יום כיפור צורפה אל היום[היום של "יסוד"] והפכה אותו ליום כפול:
יסוד מלכות.
מאחר ואי אפשר לנסוע ברכב,כיסוי המרחק בין הערים ,מלבד הליכה או אופניים ,נהיה מסובך.
בחרתי בתל אביב כמקום הסיום לחלק של הפעולות.

הפתיחה המיתקרבת של התערוכה בגלריה אלפרד הכריעה בנושא בסופו של דבר.

יסוד:פעולה:הכנה של פופקורן עד שריפתו והשמה בחרוטי נייר מודפסים במפות של האוזניים [תל אביב ירושלים]
חומרים:כירה ניידת,סיר,זרעים של תירס.

מלכות:פעולה:טיהור של מיים מהבריכה בכיכר רבין אל 10 כוסות,ושתיה שלהם
חומרים:מטהר מיים נייד,כוסות

הפעולות תועדו על ידי בשלוש מצלמות.
מצלמה נוספת היתה בידיו של יואב שביט.

אני מסיים את רצף הפעולות שמרכיב את התוכן של התערוכות הקרבות בתחושה של הקלה.העומס של ההפקה[נסיעות,דגימות הווידאו, ועוד]היה גדול.
שוב,אני מודה להרבה האנשים שעזרו לי בדרך והפכו את זה לאפשרי.

אני מתישב לערוך,עריכה ראשונית, את החומרים להצבה בגלריה אלפרד,בהרבה סקרנות לפגישה שלי איתם.
אני מתכנן להתחיל במלכות ולהגיע לכתר.מסע קצר בזמן/מקום.
לטפס במעלה הסולם הזה,שלב שלב, אל על.

(: align="left">

THURSDAY, OCTOBER 9, 2008


Foundation, Kingship

8/10/2008

I decided (in advance) that I won't work the street on Yom Kippur, despite the temptation (of working in totally silent, car-less streets, where every action is heightened).

Yom Kippur's planned action, Kingship, was joined to today's Foundation. The result was a double-action day: Foundation & Kingship.

Since I couldn't drive between the cities, and biking or walking the distance is a little complicated, I chose Tel Aviv as my final site. (Yom Kippur₪, like all Jewish holidays, begins on the late afternoon of the previous day, called [all day] Eve of Kippur. All driving in Israel ceases by around 4:30 that afternoon.)

The upcoming opening at the Alfred Gallery decided matters for me

Foundation

Action: making popcorn on a portable stovetop, bringing it to a burn, and pouring it into paper cones printed with the Ear Zone maps of both Jerusalem and Tel Aviv.

Materials: portable stovetop, a pot, corn kernels

Kingship

Action: purifying 10 glasses of water from the fountain at Rabin Square, and drinking them.

Materials: portable water purifier, drinking glasses

The actions were documented (by me) using three different cameras

Another camera was held by Yoav Shavit.

I am relieved to completing the sequence of actions that composed the content of the two exhibitions. The burden of production (traveling, video sampling, etc) was great.

Again, I thank the many people who helped me on my way, and made it all possible

I am now settling down to edit the materials roughly for their presentation in the Alfred Gallery. I'm very curious to encounter them.

I am planning to begin with Kingship and arrive back at (the) Crown. A short journey through time/space

To climb back up the ladder, rung by rung to the heavens